Kysymys 1 / 10

Visuaalinen älykkyys

Mikä kuvioista A–D tulee seuraavaksi?