Kysymys 1 / 10

Lukujen hahmottaminen

Mikä luku kuuluu keltaiseen ruutuun?